Čo by mal vedieť kupujúci?

Slovenská príroda produkuje vysoko kvalitnú divinu so správnym pomerom nutričných hodnôt. Je pre ňu typický vysoký obsah bielkovín, nenasýtených mastných kyselín a omega 3 kyselín. Doména bude dostupná na predajdiviny.sk o pár dní a budeme o nej okamžite informovať.

Aké doklady musí dostať kupujúci?

Kupujúci musí mať odkontrolované, či zver ktorú kupuje: 
a) je označená značkou         
b) má vydaný sprievodný list ulovenej zveri
c) má vydané prehlásenie vyškolenej osoby o ohliadnutí veľkej voľne žijúcej zveri        
d) bol vyveseným oznamom upozornený na to, z akého druhu zveri zverina pochádza, že bola vyšetrená vyškolenou osobou a že je potrebné pred konzumáciou ju tepelne upraviť, čím sa zníži riziko prípadného poškodenia zdravia spotrebiteľa.
e) dostal príjmový pokladničný doklad, alebo vystavenú faktúru o kúpe zveri

Ako sa dá pomôcť poľovníkom?

Veľká väčšina diviny v koži išla v minulých rokoch priamo od užívateľov poľovných revírov „vonku“ zo Slovenska tzv. výkupom. Ceny pokrývali väčšinu nákladov a odbyt bol zabezpečený. S prichádzajúcou krízou a narastajúcou ponukou však cena diviny za kg v koži klesla na historické minimá. Aj preto sa snažíme prostredníctvom tejto webovej aplikácie, aby bola divina predaná za cenu určenú predávajúcim tak, aby bol motivovaní znovu loviť, znižovať stavy raticovej zveri a kupujúci ju bol, ako zdravú biopotravinu, ochotný kúpiť.

Aplikácia nie je nástroj...

Webová aplikácia www.predajdiviny.sk nie je nástrojom na znižovanie stavov raticovej zveri, či k zvýšeniu výkupu. Slovenská poľovnícka komora chce postupne motivovať občanov Slovenska k tomu, aby kupovali od užívateľov poľovných revírov zdravú divinu, zabezpečili to, aby odbyt diviny fungoval a Slovensko zvýšilo potravinovú sebestačnosť aj týmto smerom.