Registrácia

Overenie predávajúcich

Pridávania členov do aplikácie
Registrovaní hospodár alebo štatutár môže potvrdzovať ďalších členov užívateľa poľovného revíru a povoliť im tak publikovanie ponúk.
 
1. Štatutár/poľovný hospodár nájde v menu Profil - Členovia. Zobrazí sa mu okno, kde uvidí prípadné žiadosti po zaregistrovaní osoby pod daným IČO. Ikonkou na konci riadku potvrdí daného člena. V prípade potreby môže člena odstrániť zo zoznamu a tak odobrať práva na publikovanie ponúk.
2. Člen PZ/PS/PO musí mať pri registrácii predajcu uvedené číslo poľovného lístka, dátum jeho vydania a IČO organizácie, ktorej je členom. Až po tomto úkone ho môže štatutár/hospodár potvrdiť vo svojom profile.
 
V prípade otázok nás kontaktujte na maily predajdiviny@polovnictvo.sk alebo súkromnou správou tu na FB

1

1

1